Какво трябва да знаем за гарантиране на депозитите?


Гарантиране на депозитите – някои факти, с които е добре да сте наясно.

Информацията е доста интересна, но се знае от малко хора, а някои дори се заблуждават относно някои факти. Общоизвестна истина е обаче, че вашите пари в банките са защитени. Това превръща този вид инвестиция в предпочитана на банковия пазар.

гарантиране на депозитите

Кои са влоговете, които са защитени от Фонда за тяхното гарантиране?

 Всички сметки са гарантирани, без значение от вида им, валутата им, дали са притежание на физически лица или на юридически такива. Гарантирана е дори сумата от кредитната карта, която е над кредитния ви лимит, стига картата да е с положително салдо. Ето пример. Имате кредитна карта с лимит по нея от 2000 лв., но разполагате с 2300 – тези 300 лв. са си ваши и те са гарантирани. Разбира се това са редки случаи, но добре е да го имате предвид.

Сметките във валути различни от български лев гарантирани ли са?

 Да, гарантирани са всички влогове и депозити, без значение от вида на валутата. В случай на проблем се изплаща тяхната левова равностойност по официалния валутен курс. Изплаща се само гарантираната сума.    

Каква е гарантираната сума?

 Гарантираната сума е 196 000 лева или 100 000 евро. Официално сумата за гарантиране на депозитите е приета през 2008 година в целия Европейски съюз. Повече и подробна информация може да прочетете на сайта на Европейската комисия по темата ТУК.

Има ли изключения?

 Като при всяко правило и тук съществува изключение. Ако по индивидуалните ви условия по конкретния депозит са подписани под лихвени условия, които са привилегировани, т.е. такива, които не са стандартни. Такъв случай е изключение и сумата по депозит от този вид не е гарантирана.

Гарантирани ли са парите, ако са били в банков трезор?

 Това е друго изключение, пари в сейф не се гарантират. По принцип достъп до сейфа трябва да имате само вие и сейфа не е собственост или актив на банката. Това означава, че когато банка изпадне в несъстоятелност, то вие трябва да имате достъп до сейфа ви. Банката няма право да го отваря без вас. Това е възможно само ако има извършено престъпление и сейфа се отваря от компетентните органи.

Какво е положението, ако притежавам депозити в повече банки и общата им сума надвишава гарантираната?

 Всяка банка и всеки депозит се разглеждат отделно и съответно се изплащат поотделно. Ето един пример. Имате влог 100 000 лева в една банка и още един влог на стойност 70 000 лева в друга банка. Гарантираната сума, която ще ви бъде изплатена е 170 000. Отново такъв случай е рядкост, по-точно да бъде отнет лиценза на няколко банки едновременно.

Обаче, ако имате няколко влога само в една банка, то те се сумират до достигане на гарантираната сума. Останалата сума не се изплаща.

Лихвите по влоговете и депозитите защитени ли са?

 Да, лихвите са гарантирани, стига да не са както посочихме горе с привилегирована лихва, което е рядкост. Лихвите са гарантирани до съответната дата, на която се отнема лиценза на банката.

Аз съм ЕТ (Едноличен търговец) и в една банка имам две сметки – лична и фирмена, как стоят нещата в моя случай?

В този случай сметките се обединяват и се изплаща само сумата в гарантираните граници. Това е поредното изключение от правилото, тъй като Едноличния търговец е физическо лице, а не юридическо.

Кога става изплащането на защитената сума?

Официално най-късната дата за това е 45 дни след като е отнет лиценза на банката. Ето каква е процедурата:

Отивате в банката, в която имате влог и представяте лична карта и документите към депозита. Банката ще ви предостави декларация, в която трябва да се подпише, с което декларирате, че няма ваши роднини, които да работят в банката. След това ви предоставят официално удостоверение със сумата, която трябва да ви се изплати. С това удостоверение отивате в избрана банка, за да си изтеглите сумата. Прочетете повече информация за гарантиране на депозитите на официалната страница на Фонда за гарантиране на депозитите в България.