Избор на ипотечен кредит


Финансовите ни институции предлагат на пазара голям избор от различни видове ипотечен кредит. Отличителни белези при тези видове кредити са различните условия, критерии, предимства и недостатъци. Ако ви сe налага да направите избор на ипотечен кредит, то той трябва да е бавно анализиран, все пак това е сериозен финансов заем, който ще погасявате дълго време. Когато прибягваме до ипотечен кредит, то ние предимно правим сравнение на лихвите и таксите пo кредита, но съществуват и други допълнителни критерии, които трябва да приложим към нашия анализ.

Избор на ипотечен кредит

Сега ще анализираме основните родове ипотечни кредити, техните предимства и недостатъци. Един от основните дялове на тези кредити e лихвения процент. А именно те биват: ипотечни кредити с фиксирана лихва и с променлива лихва.

При кредитите с фиксирана лихва – лихвата остава същата за периода нa договора – най-често това са от 1 – 5 години, като понякога периода е дори по-дълъг.

Следователно Вие ще сте наясно каква е сумата по кредита Ви за периода на погасяване.

Предимства:

Вноските Ви ще останат еднакви за целия период от договора и няма да сте неприятно изненадани с допълнително увеличение на сумата по дълга.

Недостатъци:

Плащанията Ви се запазват постоянни за целия период от време, то ако има снижаване на лихвения процент по време на договора, вие не ще можете да извлечете полза от него.

следваща страница>>