6 съвета, как да изтеглим изгоден кредит


Изгоден кредит? Как мога да получа изгоден кредит? Само лихвеният процент ли е важен при избора на кредит?

Изключително важно е преди подписването на договора, кредитополучателят да е запознат отлично с всички условия, с които ще го обвържат за периода, през който ще изплаща кредита. Съветите, които ви предлагаме, ще ви помогнат да вземете най-правилното решение:

  1. Проучете различните възможности, тъй като първата оферта не винаги е най-изгодна.

Вашият кредитен консултант е задължен да ви изложи стандартен европейски формуляр (СЕФ), с разяснена преддоговорна информация по кредита – в него трябва да са описани най-подробно всички характеристики и условия по кредита, от който се интересувате. Сравняването на повече оферти ще ви даде ясна представа и възможност да прецените в коя банкова институция кредита е най-изгоден за вас.съвети за изгоден кредит

  1. Изискайте изготвянето на индивидуален погасителен план.

Готовите стандартизирани оферти не са съгласувани с вашия личен бюджет. Финансовият съветник би трябвало да направи пълен анализ на приходите и разходите ви, за да се определи типът кредит, от който се нуждаете. След това може да се наблегне на изготвянето на вашия индивидуален погасителен план, който да е съобразен с най-изгодната за вас месечна вноска.

  1. Подберете правилно датата на падежа си.

Изборът на дата, на която да плащате месечните си вноски, съвсем не е маловажен. Съветваме ви винаги да избирате падежна дата, близка до датата на основното ви месечно възнаграждение или друг доход.

следваща страница>>