Предимствата на потребителския кредит


Потребителският кредит е възможно да бъде изтеглен по много и различни причини.

Независимо от мотивацията ви от значителна важност е да вземете предвид това, че наравно с вземането на кредит е прякото ви обвързване с него за отделен период от време.потребителски кредит

Вземането на такъв потребителски кредит има следните предимства:

  • Финансирате личния си проект без да е наложително да давате информация за какво ще бъде похарчена точно сумата – кратка почивка, нов интериор, ремонт на дома, закупуване на кола, други разходи и т.н.
  • С такъв вид кредит можете да започнете проекта си моментално, отколкото дълго да спестявате пари за осъществяването му
  • Запазвате доходността на приходите си и не влизате в преразход
  • Да останете финансово независими и да използвате спестяванията си за всякакви други цели

При кандидатстването ви за този вид кредит, обърнете внимание двустранно. Например вземете предвид месечните вноски на кредита, които неминуемо ще се отразят на финансовата ви структура. Затова преди заявката ви за кредит е добре да обмислите и да имате готовност с всички условия и характеристики по кредита.

Изключително важно е да направите добра преценка на сбора от всички условия по вземането на кредита и да сте наясно с правата и задълженията си на потребител.

Всички банки и кредитни институции са задължени да дават на потребителите си прозрачна и точна информация относно основните характеристики на кредита. Само така вие и потребителите ще бъдете наясно какви точно са задълженията ви. Всички тези клаузи трябва да са подробно описани в договора към потребителския кредит.

А запознати ли сте, че можете да покриете своя кредит, било то частично или напълно преди изтичането на неговия срок, без такса? Връщането на кредита се освобождава от такса

Преди заявката ви за кредит обмислете добре и претеглете вашите нужди за и против и  вземете оптимално правилното решение.

Ако не сте съвсем сигурни за правилността относно вашия проект, тогава поискайте съвет от вашия личен финансов и кредитен консултант.