Бърз кредит Макс План от Макс Кредит

Макс План от Макс Кредит

Макс План от Макс Кредит – е бърз потребителски кредит за хора на възраст между 21-75 години, които се нуждаят от бърз достъп до пари. Отпусканата сума е от 150 до 3000 лева. Вноските са двуседмични с цел максимално удобство на клиента и съобразени с периодичността на плащане на заплати у нас, а именно аванс и заплата. Необходима е само Макс План от Макс Кредитлична карта. Към Макс План, дружеството предлага и застрахователен пакет „Защита на плащанията“, който покрива много рискове и евентуално изплащане на кредита, в случай на настъпило застрахователно събитие. Този кредитен продукт е един от най-предпочитаните на пазара, поради гъвкавите условия и срокове. Повече информация за бързия кредит може да получите на 0700 10 410 /на цената на един разговор/, на сайта на дружеството и в търговските офиси.

Параметри на предлагания бърз кредит Макс План от Макс Кредит:

Сума на кредита – от 150 до 3000 лева
Максимална сума при първо кандидатстване – 700 лева
За кого е подходящ кредита – за хора на възраст между 21 и 75 години
Тип вноски – двуседмични
Максимален срок на погасяване – 22 вноски
Гратисен период – до 14 дни
Необходими документи – валидна лична карта