Видове депозити и как да изберем подходящия за нас?

Депозитите са най-търсеният банков продукт наред с банковите кредити, от обикновените граждани.

Всеки в даден момент се е интересувал какви видове депозити предлага банката и кое би било най-изгодно за него. И в този момент се появява объркването  ни, защото предлаганите банкови продукти са много, а ако добавим и някой от периодично рекламираните влогове с промоционални условия на лихвата, то объркването е тотално. 

 Затова нека разгледаме най-известните видове депозити, които банките предлагат:

 Безсрочни депозити

 Този вид влогове ви предлагат свободата да се внасят и теглят суми по всяко време. Това е и причината всички видове безсрочни продукти да са с по-ниски лихви и съответно по-малко търсени, отколкото например срочните. Обикновено безсрочните депозити предлагат опцията работната ви заплата да се превежда на безсрочния ви депозит. Официално лихвата се начислява веднъж годишно. Имайте предвид, че има случай да се начислява и при закриване.

 Този вид влогове ви предлагат свободата да се внасят и теглят суми по всяко време. Това е и причината всички видове безсрочни продукти да са с по-ниски лихви и съответно по-малко търсени, отколкото например срочните. Обикновено безсрочните депозити предлагат опцията работната ви заплата да се превежда на безсрочния ви депозит. Официално лихвата се начислява веднъж годишно. Имайте предвид, че има случай да се начислява и при закриване.

Срочни депозити

Повече условия и по-високи лихви за вас! Депозирате определена сума в банката за конкретен период от време. За този период се начислява лихвата. Периодът може да е три месечен, шест месечен, 12-месечен или 48-месечен. Срочните депозити се характеризират с едно много важно условие, а именно депозираната сума не може да се тегли през избрания период. Това, което можете да правите е да теглите лихвата или само определена част от сумата, но вече с намалена лихва. По правило, лихвата е толкова по-висока, колкото е по-дълъг периода. Също така може да има значение и внесената сума, т.е. колкото по-голяма е тя, толкова е по-висока лихвата. Съществуват също и срочни депозити, които ви предлагат увеличение на лихвата, ако е преминал конкретен период от време. Това в банковите среди се нарича стъпаловидно олихвяване.

депозити и видове депозити. Как да изберете правилния депозит

Детски влогове

Името на този депозит казва всичко. Това е финансов продукт, който се открива на име на непълнолетно лице, т.е. няма навършени 18 години. Обикновено влога се закрива, след като лицето навърши пълнолетие. Със закриването се изплаща сумата по сметката заедно с лихвата. До 18-тата година на детето с парите по сметката могат да манипулират само неговите родители. Определени банки предлагат специални продукти, под формата на сметка с пластика към нея, така че детето да има достъп до определена сума от средствата си.

Структурирани депозити

 Това е нов продукт на банковия пазар и евентуално може да се срещне и под друго ими. Засега най-популярното му име е структуриран депозит. Това е комбиниран финансов продукт, в който влизат няколко отделни услуги. Една е доходността от инвестиция, която може да бъде от ценни книжа, от стоки или борсови индекси. Получената печалба се начисля върху предварително депозираната от вас сума. Това, което получавате при изтичане на срока на депозита е главницата и доходността, която имате от инвестицията. Лихвата върху депозита в този случай ще бъде зависима от инвестицията ви. Например, ако сте инвестирали в борсов индекс, който за избрания период е нараснал с 12%, толкова ще бъде и вашата лихва.

Имайте предвид няколко неща ако изберете подобен новаторски продукт. На първо място следете дали банката ви изплаща цялата доходност от инвестицията. Също така внимавайте с тегленото на средства, преди да е изтекъл периода, защото в този случай най-вероятно няма да получите  лихвата от инвестицията си. Добре е да сте наясно и дали банката, която сте избрали ви гарантира минималното олихвяване.

Други видове депозити

Последните няколко години се появиха много нови видове депозити. Депозити за пенсионери, депозити с авансова лихва, депозити с променлива лихва и т.н. 

Винаги четете и питайте в банката, когато изберете подходящия за Вас депозит: 

  • Каква е лихвата?
  • Колко често се изплаща?
  • Какви са таксите на годишна база?
  • Какви са таксите при предсрочно прекратяване на депозита?