Българите все по-често теглят заеми от фирми за бързи кредити

Българите са изтеглили 1.627 млрд. лв. бързи кредити, сочат данните на БНБ към края на третото тримесечие на 2015 година. За година те са се увеличили с над 10%, или със 153 млн. лв. Относителният дял на заемите, дадени на домакинствата, е 78.7% от всички. Преди година този процент е бил 74.3%. В същото време фирмите теглят все по-малко бързи кредити. Към края на септември техните кредити са били 399.6 млн. лв. За година те намаляват с 12%, или с 56 млн. лв.

фирми за бързи кредитиВъпреки високите лихви и огромните такси за просрочие този тип кредитиране продължава да набира сила и се появяват нови и нови фирми за бързи кредити. Всички раздадени лесни заеми към края на третото тримесечие са за 2.103 млрд. лв. Българите често прибягват до такова финансиране, за да платят сметките си за телефон, ток, парно или да посрещнат непредвиден разход, показват проучванията. Въпреки това през последната година все повече хора са изтеглили дългосрочни бързи заеми. За 12 месеца кредитите със срок на погасяване за 5 години са се увеличили с 30% и вече достигат 646.4 млн. лв.

Лошите бързи кредити са намалели от 553 млн. лв. през септември 2014 г. до 477 млн. лв. година по-късно. Така те вече са 22.7% от всички, докато година по-рано са били над 27%. В същото време необслужваните кредити бележат лек ръст спрямо предходното тримесечие. Към края на юни 2015 г. размерът на необслужваните кредити е бил с 12 млн. лв. по-малък – 465 млн. лв.