Всички банки

Банка
Адрес
сайт
централна кооперативна банка
Централна Кооперативна Банка
1000 София,
ул. „Раковски“ 103
тел: 02/9266 266
Гореща линия 0800 11400
българска банка за развитие
Българска банка за развитие
Централа
София 1000, ул. „Стефан Караджа“ № 10,
телефон 02 / 9 306 333
уникредит булбанк
Уникредит Булбанк
пл. „Света Неделя“ № 7
1000 София
Зелена линия 0700 1 84 84
търговска банка Д
Търговска банка Д
бул. „Генерал Тотлебен“ № 8
София 1000, България
Телефон: +359 /2/ 46 41 171
токуда банк
Токуда банк
София 1000, ул.”Георг Вашингтон“ № 21
тел. (02) 403 79 00, (02) 403 79 85
ти би ай банк
Ти Би Ай Банк
гр. София 1421
район Лозенец
ул. „Димитър Хаджикоцев” No 52-54
e-mail: administration@tbibank.bg
телефон: +359 2/970 24 10
тексим банк
Тексим банк
София, бул. „Тодор Александров“ № 141
Тел.: 02 903 55 00
тб виктория
Търговска банка Виктория
Бул.“Княгиня Мария Луиза“ №2, ет.5
София 1000
Телефон: +359 2 917 17 17
сосиете женерал
Сосиете Женерал Експресбанк
Централно управление
Варна 9000
бул. “Вл. Варненчик” 92
тел. 052/ 686 100
сибанк
Сибанк
България, София 1000,
ул. „Съборна“, № 11А
Център за обслужване на клиенти:
0700 1 4554
райфайзен банк
Райфайзен банк
бул. „Никола Вапцаров“ 55, Експо 2000,

район Лозенец

Тел.:(02) 919 85 101

първа инвестиционна банка
Първа инвестиционна банка
София 1797, ул. „Драган Цанков“ 37
тел.: 02/ 817 11 00
прокредит банк
Прокредит банк
Централен офис
София 1303, бул. „Тодор Александров“ 26
Tel: 0700 1 70 70
пощенска банка
Пощенска банка
София 1766, бул. „Околовръстен път“ 260
Телефон: (02) 8166 000
пиреус банк
Пиреус банк
бул. „Цариградско шосе“ 115 Е, сграда Е,
София-1000
тел. 0 700 12 002
общинска банка
Общинска банка
ул.“Врабча“6, ет. 2, София
тел. +359 2 9300 111
обб
Обединена българска банка
София 1040,
ул. „Света София“ 5Център за обслужване на клиенти:
0700 117 17
инвестбанк
Инвестбанк
1404 София, бул „България“ 83A,
Телефон: 0700 12 555
бнп париба банк
БНП Париба – клон София
София 1000, ПК 11
бул. „Цар Освободител“ № 2
Телефон (+359) 2 9218 640,
(+359)9218 650
банка дск
Банка ДСК
ул. „Московска“ 19,
София 1036, България
тел. 0700 10 375
бакб банк
Българо-американска
кредитна банка (БАКБ)
София
ул.“Славянска“ 2
Тел.: 02/96 58 358
0700 144 88
алфа банк
Алфа Банк – клон България
София 1142 бул. „Васил Левски“ 15-17
Телефонна централа – 0800 19 222
Национален телефон – 0700 16 222
алианц банк българия
Алианц Банк България
Централно управление:
1202 София, бул. „Мария Луиза“ № 79
Телефон: 0800 13 014 – денонощно
ай енд джи банк
ИНГ Банк Н.В.-клон София
ING Банк клон София
бул. България 49Б ет. 7
1404 София, България
Централа
0 800 11 464
интернешънъл асет банк
Интернешънъл асет банк
1303 София, бул. Тодор Александров 81-83
Телефони: 02/81-20-111, 0800 12 422
понеделник-петък 08:30-17:00