Изтеглих бърз кредит от небанкова институция и не мога да покрия вноската си. Какво да правя?

Бърз кредит – на всеки от нас може да се случи да има подобен проблем с парите.

Най-важното е да проявите желание за погасяване на кредита, който сте взели по ваше желание. Защо наблягам на думата по ваше желание? Защото в цялостната ми практика не си спомням случай, в който някой клиент да е взел под натиск кредит от дадена финансова компания.

бърз кредит
бърз кредит

Но едно такова спиране на погасяването на такъв бърз кредит ще ви създаде немалки проблеми:

  • Всички небанкови финансови институции предават информация ежеседмично и ежемесечно към БНБ. Забавеното плащане, без значение каква е причината, се записва в Централния кредитен регистър (ЦКР).
  • Всяка такава фирма за бързи кредити има клауза в договора, че при настъпване на забавяне на определена вноска с n-брой дни, има правото да поиска предсрочна изискуемост. Например, това ще рече, че е желателно да намерите n-лв. за погасяване на вноската, отколкото цялостната сума по кредита.
  • ако забавянето надхвърля 30 дни, кредитната фирма (компания) е в правото си да продаде кредита ви на трета страна, тъй наречената колекторска фирма, която неминуемо ще ги изисква от вас.

При евентуално забавена вноска по бърз кредит от ваша страна е наложително да се свържете с компанията,

предоставила ви кредита, за да им обясните причината за вашето забавяне, а не да се криете, защото това е просто нетактично отлагане на проблема, но в никакъв случай решаването му. При моментно уведомяване финансовата институция, ще подходи към вас с разбиране и ще получите коректно отношение и минимална отсрочка.