Какво е факторинг?


Една от най-старите форми за финансиране на бизнес това е факторингът. Това е инструмент, с който фирмите получават бързо парични средства в момент на необходимост. Факторингът е много често явление в текстилния отрасъл и производството на облекла, където бизнес цикъла се състои от дългосрочни вземания.

факторинг
Какво представлява факторингът

Но нека изясним какво точно представлява определението факторинг?

Това е вид сделка, при която дадена фирма продава своите вземания от клиент на друга финансова институция, която се явява трета страна в сделката като в замяна фирмата продавач получава парите си веднага. Което ще каже, че  стойността на сделката при факторинга е по-малка от стойността на първоначално договорената сделка с клиента.

При факторинга първата фирма губи част от финансовите си средства, но за сметка на това получава по-голямата част от парите си веднага и не се занимава повече със събирането на дължимото от клиента си.

Факторинг компанията добива напълно всички права върху вземанията от клиента Ви. То тя извлича печалба от самата сделка, че заплаща по-малка сума пари на Вас, отколкото ще вземе от клиента Ви, когато той погаси задължението си.

Предимства при факторинга:

  • Получавате бързо парите си, като може веднага да ги използвате за развитие на бизнеса си или за текущи нужди.
  • Спестявате си неудобствата да събирате пари от некоректни клиенти, които Ви бавят с плащанията си.
  • Факторинг фирмите проучват изцяло кредитната история на Вашите клиенти, което може да Ви снабди с много ценна информация за тях при по-нататъшна съвместна дейност.
  • Клиентите Ви биха подходили с повече отговорност към своите задължения и да направят плащанията си по-бързи и редовни в резултат на респекта от факторинг компаниите.
  • Предпазвате своята компания от клиенти, които не са особено коректни и си спестявате изразходването на излишни нерви.

Недостатъци при факторинга:

  • Получавате по-ниска финансова стойност, отколкото ако изчакате клиента ви да се издължи напълно.
  • Имате допълнителни разходи.
  • Вашите клиенти се налага да поддържат връзка с факторинг компанията. Ако тази компания проявява лошо отношение към Вашия клиент, това е възможно да остави трайно негативно мнение за Вас и бизнеса Ви.

Факторингът е добре известен вече в страните от ЕС и се определя като средство за финансиране на бизнес и развитие при всички пазари от ЕС. Ако Ви се наложи да ползвате факторинг, първо помислете и анализирайте предимствата, а после и  недостатъците му.