Какво представлява ГПР?

ГПР (Годишният процент на разходите) e показател, който отразява реалната стойност на даден банков кредит. ГПР представлява съвкупност от лихвения процент по кредита и  сбора от всички дължими към него такси и комисионни.

Годишен процент на разходите
Годишен процент на разходите

Таксите към един кредит могат да бъдат 3 вида. Първичните тарифи са сборът от таксите, за кандидатстване по кредита, за обработка на цялата документация към него и ако има получено одобрение – за неговото отпускане. Банките, та дори и другите небанкови финансови институции, предлагат на своите клиенти промоционални оферти, които са идеалната възможност за теглене на кредит без допълнително заплащане на такси за кандидатстване и преглед на необходимите документи. След които към кредита има годишни такси, но те са за обслужване на кредита или за ново  преразглеждане, когато клиентът е изявил желание за промяна на договорените условия по него.

Банковата институция може да изисква допълнителни месечни такси по кредита – например за управление на средствата и обслужване ,  за  обслужване на разплащателна или друга сметка.

По този начин става напълно ясно, че ГПР почти винаги стои по-високо от договорената лихва и клиентът би трябвало да прави съпоставка между различните видове оферти не само на база лихва, но и на всички  разходи по предстоящия кредит.

Някои такси се заплащат еднократно – това са началните, а останалите многократно, съгласно изискванията и срока на кредита. Много е важно да проверим дали тези дължими такси са строго фиксирани или банката има право да ги променя по всяко време, съгласно своята политика и „Тарифа“.

ГПР е стартиран в кредитните политики на страната ни към края на 2006 г. и се изчислява по определени формули още със сключването на договор за кредит. Изчисленията биват точни, ако кредитът бъде изплатен в посочения от договора срок и клиента няма просрочия и спазва всички условия на банката.

Потребителят трябва да внимава за допълнителни точки в сключения договор, които биха наклонили везните в полза на банката и биха станали неблагоприятни за него.

Трябва винаги да внимаваме с ГПР относно характеристиките на кредита. В случай, че той не фигурира там, кредитоползвателя може сам да си направи сравнение при разглеждане на отделните оферти, като вече знае колко е лихвения процент и какви са другите комисионни  и такси по кредита.

Понякога се случва лихвата при даден кредит да e по-ниска, но ако добавим към нея всички допълнителни такси, стигаме до извода, че този кредит не е изгоден за нас. Най-важното условие при усвояване на кредит e да направим приблизително точно изчисление на неговото оскъпяване и каква сума ще заплатим в крайна сметка при издължаването му.

ГПР е възможно да се изчисли по-лесно при потребителските кредити. Но когато ни се налага да вземем ипотечен кредит е много важно да пресметнем и всички допълнителни фактори на променливия лихвен процент през годините, които ще бъдат много по-натоварени при кредит със срок на изплащане, например от 30 години, отколкото при други кредити, отпускани за по-малък период. При кредити с дълъг период на изплащане не бива да мислим, че годишният лихвен процент е единствения критерий за сравнение на различните финансови продукти.

Вижте също:

6 съвета, как да изтеглим изгоден кредит

Предимствата на потребителския кредит

Избор на ипотечен кредит