Финансовата грамотност се повишава у нас


Българинът стана по-умен кредитополучател. Около 62% от взетите заеми са изплатени в срок

заеми
заеми

Българите са започнали да теглят по-малки кредити, като през 2014 година са изтеглени около 24 000 лв, докато през 2015 – едва 3000-6000 лв. Над половината от кредитополучателите и по-конкретно 62% от тях са си върнали парите в срок, а 30% от тях имат само по един месец с просрочено задължение. Всичко това сочи, че българите са започнали да бъдат по-внимателни към своите финансови задължения, но защо не и това, че са станали по-добре обезпечени?

Тази информация пристига директно от проучването, проведено на популярния уеб сайт Моите пари, който сайт след излизането на резултати започва да ги ползва в своето партньорство с Пощенска банка за образоване на крайния потребител, т.е. кредитополучателите. В проучването вземат участие хора, сред които над 56% са имали кредит в момента на анкетата. Останалите 44% споделят, че нямат кредит, защото избягват всячески излишно задлъжняване. Средно, един кредит у нас се изплаща от 8 до 10 години, а лихвата варира около 7.51 и 8%. Голям % от хората споделят, че не следят толкова много за ГПР и той дори е едва третият по важност за тях фактор в избора на фирма за кредит.

Първият такъв фактор, всъщност, е простотата на самия процес по отпускане на кредита, както и скоростта и нивото на обслужване. Важен елемент за хората е и репутацията на самата фирма. По-голяма част от кредитополучателите – цели 16% сред тях внасят около 500 лв месечна вноска, а останалите – по 450 или дори между 50 и 100 лв. Интересно е, че повечето хора смятат, че за да получат кредит е достатъчно да им се превежда заплатата по сметката в дадена банка. За останалите дори не е точно особено ясно какво означава обезпечение на кредит.

Румен Радушев ръководи управлението в сектор Индивидуално банкиране в Пощенска банка и той споделя, че данните на БНБ сочат извода за само и единствено потребителските кредити се увеличават като крайна сума от всички останали банкови операции. Това е в разрез с всеобщото мнение, че преимущество имат жилищните кредити. Направените изводи водят до друг, генерален извод, че този засилващ се интерес към потребителския кредит се дължи на някаква скорошна промяна, а именно или по-високия % безработица, по-изгодните предложения от банките или дори нова тенденция в развитието на икономиката ни.